• Sportvereniging Gramsbergen is per november 2024 op zoek naar een enthousiaste penningmeester die ons bestuur wil komen versterken! De bestuursperiode van onze huidige penningmeester Machiel van Leussen zit er na 2x 3 jaar na dit seizoen op.

  Wat ga je doen?

  Als penningmeester ben je lid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de vereniging. Dat betekent dat je eens per 4 weken een algemeen bestuursvergadering bijwoont en regelmatig afstemming hebt met het bestuur. Je verricht de betalingen via de bank en leest 6 keer per jaar de contributiebatch in (de ledenadministratie wordt door de ledenadministrateur gedaan).

  Verder stort je af en toe contant geld, vraag je subsidies aan en beheer je de mailbox van de penningmeester. Tot slot stel je de budgetten en jaarcijfers op.

  Als penningmeester wordt je ondersteund door een 2e penningmeester. Deze helpt bij controleren en inboeken van de boekingen in het digitale programma Sportlink.

  Taken globaal:

  • Verantwoordelijk voor het op een correcte wijze onderhouden van de financiële verenigingsadministratie;
  • Bijhouden en bewaken van inkomsten en uitgaven;
  • Beheren/bewaken van de financiële middelen (vorderingen en schulden) van de vereniging;
  • Zorg dragen voor eventuele reserves, overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging;
  • Periodiek, tijdig en correct informeren van het algemeen bestuur over de financiële status van de vereniging;
  • Eens in de 8 weken heb je een afsluitdienst om de kantine / sportpark af te sluiten;
  • Verslag uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar;
  • Draagt zorg voor het digitaal aanleveren van de jaarcijfers van de club bij de KNVB;
  • Adviserende taak bij het behandelen van investeringsvoorstellen en overige uitgaven;
  • Algemeen bevoegd tot het doen van de noodzakelijke betalingen namens de vereniging;
  • Verantwoordelijk voor het jaarlijks laten uitvoeren van een kascontrole;
  • Aanvragen subsidies/fondsenwerving.

  Wat bieden wij?
  Wij bieden je inspirerend vrijwilligerswerk binnen een enthousiast bestuur van onze mooie voetbalvereniging met 850 leden! Daarnaast is het een interessante aanvulling op je curriculum vitae en een dankbare vrijwilligersfunctie.

  Wat vragen wij van jou?

  • Financiële affiniteit / achtergrond is van belang;
  • Binding met de vereniging is een pré;
  • Teamworker in het bestuur, zelfstandig in de eigen taken;
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden, gevoel voor humor;
  • Betrouwbaar, nauwkeurig en beslisvaardig;

  Interesse?
  Ben je geïnteresseerd? Heel erg mooi!
  Schiet dan 1 van onze bestuursleden aan, of mail naar penningmeester@sv-gramsbergen.nl.
  Het bestuur zal de komende tijd ook zelf kandidaten gaan benaderen voor deze mooie en dankbare vrijwilligersfunctie.

  Met hartelijke groet,

  Machiel van Leussen
  Penningmeester SV Gramsbergen