• Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor onse ledenvergadering. De ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 november. Hieronder de agenda voor de ledenvergadering.

   

   

  AGENDA-ledenvergadering 12 november 2021

   

   

  Van S.V. Gramsbergen op vrijdag 12 november 2021, aanvang 20.00 uur in de kantine.

   

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 11 december 2020
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Jaarverslag van de jeugd 
  6. Jaarverslag van de penningmeester. Dit verslag ligt ter inzage op donderdag 11 november 2021
   in de kantine van S.V. Gramsbergen van 20.00 uur tot 21.00 uur.
  7. Verslag kascontrolecommissie
  8. Bestuursverkiezing

    Aftredend en herkiesbaar

                                                 i.     Penningmeester:                     Machiel van Leussen

                                                ii.     Accomodatiezaken:                  Alfred Veldsink 

              Aftredend en niet herkiesbaar

                                                 i.       Kantinezaken:                        Bernard Habers

              Voorgedragen als bestuurslid
                                                 i.       Kantinezaken:                        Maarten te Raa

  Voorstel tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij de secretaris en moeten voorzien zijn van handtekeningen van minimaal 10 leden.

        9. Contributieaanpassing
      10. Rondvraag
      11. Pauze
      12. Presentatie INTU
      13. Sluiting

   

  Bestuur S.V. Gramsbergen