• s.v. Gramsbergen houdt vrijdag 6 november 2020 haar ledenvergadering. U bent welkom vanaf 19:45 uur in de kantine. We starten om  20.00 uur. In verband met coronamaatregelen vragen wij u zich hiervoor aan te melden. Dit kunt u doen door een mail sturen naar bestuur@sv-gramsbergen.nl.

  Agenda: 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 1 november 2019
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Jaarverslag van de jeugd 
  6. Jaarverslag van de penningmeester. Dit verslag ligt ter inzage op donderdag 5 november 2020 in de kantine van S.V. Gramsbergen van 20.00 uur tot 21.00 uur.
  7. Verslag kascontrolecommissie
  8. Bestuursverkiezing

   Aftredend en herkiesbaar

              i.     Jeugdbestuur:                          Gerwin Stoeten 

             ii.     Secretaris                                René Kunstman

   
            Aftredend en niet herkiesbaar

            Geen

    9. Contributieaanpassing
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  Aan- of afmelden voor de ledenvergadering kan door een mail te sturen naar bestuur@sv-gramsbergen.nl