• Ledenvergadering 11 december 2020

  21 nov 2020
 • Ledenvergadering s.v. Gramsbergen 11 december 2020

  Het bestuur van s.v. Gramsbergen heeft de algemene ledenvergadering gepland op vrijdag 11 december om 20.00 uur. Gezien de huidige omstandigheden, is het niet te realiseren in onze kantine. Hoe graag we dit ook anders hadden gewild.

  Door de speciale Corona spoedwet, die op 24 april 2020, in werking is getreden, is het mogelijk gemaakt om de ledenvergadering volledig online te organiseren.

  Daarom zal Marcel Kroes, van het Film Bedrijf Gramsbergen, zorgen voor een livestream.
  U kunt dan vanuit huis inloggen om de ledenvergadering bij te wonen.
  Hiervoor kan de volgende link worden gebruikt:

  https://www.youtube.com/watch?v=nLoxBbyrncA&feature=youtu.be

  We hopen hiermee de vergadering voor iedereen toegankelijk te houden en hopen uiteraard dat er veel leden gebruik van gaan maken.

  Op de dag voor de bestuursvergadering biedt onze penningmeester de mogelijkheid om via Microsoft Teams het financiële jaarverslag van onze vereniging door te nemen met geïnteresseerde leden.
  Mocht je hier aan deel willen nemen stuur dan een mail naar penningmeester@sv-gramsbergen.nl met het emailadres, waarmee u gaat inbellen.
  De toelichting op het jaarverslag zal starten 10 December om 20.00 uur.

  Tijdens de ledenvergadering is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.
  We zullen tijdens de vergadering een moment plannen om evt. vragen die binnenkomen te beantwoorden. 

  Maar om het voor iedereen overzichtelijk te maken, is er de mogelijkheid om vooraf aan de vergadering vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan.
  Als deze uiterlijk 72 uur voor de vergadering binnen zijn, zal het bestuur deze vragen in de ledenvergadering beantwoorden.
  U kunt uw vragen en/ of opmerkingen mailen naar: bestuur@sv-gramsbergen.nl

  Na de pauze kunnen we met zijn allen live de trekking bijwonen van de jaarlijkse verloting, georganiseerd door de supportersvereniging.

  We hopen hiermee iedereen, in deze bijzondere tijd, te kunnen betrekken bij onze club.

  Heel graag tot 11 december om 20.00 uur.

  Bestuur s.v. Gramsbergen