• Beste leden, supporters, vrijwilligers en verdere bezoekers van ons clubhuis. 

  Na lang beraad zullen de kantineprijzen worden verhoogd met ingang van het nieuwe seizoen. Sinds de opening van de nieuwe kantine in 2010 zijn de prijzen nagenoeg niet aangepast, daartegen zijn de inkoopprijzen en belastingen in de loop van de jaren natuurlijk wel gestegen. We hebben dit in de loop van de tijd door hogere omzetten enigszins kunnen compenseren, maar we moeten onze  
  marges wel in de gaten houden en gaan er van uit dat we de komende jaren de prijzen niet opnieuw hoeven te verhogen. 

  Tevens beschikt de kantine nu over een nieuw kassasysteem, we spelen daarmee in op steeds hogere eisen van o.a. de belastingdienst en accountancy. Omzetten en financiële transacties dienen steeds meer te worden vastgelegd in inzichtelijk gemaakt te worden. Dat betekent voor het barpersoneel ook aanpassing van de manier van werken, daar zal zeker sprake zijn van wennen aan het systeem. Het zou in het begin voor kunnen komen dat het iets langer duurt met bestellen, maar ieder doet zijn of haar uiterste best om jullie zo vlot mogelijk te helpen. 

  We rekenen op ieders begrip! 

  Let op! Nog meer kantine nieuws! 

  Met ingang van het nieuwe seizoen kun je op trainingsavonden of bij andere doordeweekse activiteiten alleen nog met een pinpas betalen. 
  Reden hiervoor is dat er altijd een kas en wisselgeld in het pand aanwezig was, dat is altijd een risico voor de club en de vrijwilligers. 
  Het bestuur acht dit niet langer wenselijk, door de komst van het pinnen is dit niet langer noodzakelijk. Ook hiervoor graag jullie begrip. 
   
  Het bestuur