• 75 jaar S.V. Gramsbergen

  SV Gramsbergen

  S.V. Gramsbergen is een voetbalvereniging met een rijke historie en een sterke eigen identiteit.
  Met een ledental dat rond de 725 ligt weet de vereniging ook bijna 75 jaar na de oprichting in 1945 het oorspronkelijke karakter van een echte dorpsclub te behouden. Dit komt onder meer tot uiting in het grote aantal leden dat al 25 jaar of langer aan de club is verbonden.

  Maar ook de gemoedelijke en positieve sfeer in combinatie met het grote aantal vrijwilligers, zijn illustratief voor de unieke ‘Groen Witte familie’ die S.V. Gramsbergen heet.

  Door een actief jeugdbeleid is er in al die jaren een zeer sterke groei in het aantal jeugdleden gerealiseerd; als gevolg daarvan is het aantal jeugdteams toegenomen. Een in dat kader nader te noemen positieve ontwikkeling betreft daarin de substantiële aanwas van het aantal dames/meisjes dat bij S.V. Gramsbergen voetbalt. De club kent een solide organisatiestructuur waarvan de wortels diep in de vereniging zijn verankerd. Zodoende kunnen de continuïteit en de stabiliteit van de verenigingsactiviteiten tot een maximum worden gewaarborgd.

  Op 13 juni 1945 tijdens de oprichtingsvergadering (1 september is dit officieel geworden) in Café Kamphuis, hadden de 54 aanwezige heren en 6 dames nooit kunnen vermoeden dat dit het begin was van een roemruchtige geschiedenis en een heel mooie club. Het prachtig gelegen sportpark t’ Hoge Holt met als pronkstuk het nieuwe clubhuis en de tribune zijn de trots van de verenging en is mede gerealiseerd door de inzet van vele vrijwilligers. Het wij en ons gevoel is van een hoog gehalte en is het fundament van de club.

   

  We gaan er in 2020 een mooi feestje van maken en vanaf nu een ieder op de hoogte houden van de komende festiviteiten. Raadpleeg daarom geregeld even deze pagina voor meer informatie en nieuwsflitsen.

   

 • Verenigingsactiviteiten