• Graag willen we u attanderen op de verlichting van de fietsen.
    Kinderen gaan naar het voetbalveld terwijl het nog licht is, maar komen wellicht terug in het donker.
    Let u op werkende verlichting?

    Met sportieve groet,
    Het bestuur.