• De supportersvereniging heeft in overleg met het Hoofdbestuur besloten dit jaar weer de eindejaar verloting te organiseren.  Zoals gewoonlijk gaat de opbrengst naar de SV Gramsbergen. Dit jaar extra belangrijk omdat we veel inkomsten door de voetbal loze zaterdagen missen. Ook hebben we dit jaar geen activiteiten kunnen organiseren zoals een Vrouwen- en familietoernooi. 

  Er zullen ong. 6500 loten te koop zijn. Zij zullen vanaf week 45 aan de man cq vrouw worden gebracht. We hopen dat de verkopers c.q. spelers hun best zullen doen om dit op een corona vrije manier proberen te verkopen. Dit zal kunnen bijv. via je eigen netwerk en WhatsApp. Deelnemende teams zijn de Heren en Vrouwen senioren en de Jongens en Meiden van de <19 en <17. 

  De hele opbrengst van de lotenverkoop komt ten goede aan de SV Gramsbergen. Dit komt omdat Doe het zelf Center Oosterveen te Gramsbergen alle prijzen ter beschikking stelt. Zij doen dit al jaren waarvoor wij dus veel dank verschuldigd zijn. 

  De loten moeten voor 4 december verkocht en ingeleverd zijn bij de leiders. Zij zorgen ervoor dat ze weer in het bezit komen van de supportersvereniging.
  De trekking van de loten is overigens op vrijdag 11 december. Dit gebeurt na de eventuele ledenvergadering en doen we online, hopelijk livestream.  Maar dit krijgt u te zijner tijd te horen.

  Wij als bestuur zijn ons ervan bewust dat dit alles wat extra inspanning vraagt van iedereen, maar ondanks dat willen we jullie vragen om je beste beentje voor te zetten.

  Tot slot, houd je aan de regels die het RIVM voorschrijft.

  Sportieve groet, bestuur Supportersvereniging S.V. Gramsbergen.