•                                                             AGENDA-ledenvergadering 11 december 2020 

  S.V. Gramsbergen houdt vrijdag 11 december 2020 haar ledenvergadering. U kunt inloggen vanaf  19:45 uur via de link in het voorwoord. We starten om 20.00 uur. Eventuele afmeldingen kunt u  doorgeven door een mail te sturen naar bestuur@sv-gramsbergen.nl. 

  1. Opening 
  2. Mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 1 november 2019
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Jaarverslag van de jeugd 
  6. Jaarverslag van de penningmeester. Digitale toelichting op donderdag 10 december 2020 om 20.00 uur.
      Aanmelden voor toelichting kan door een mail te sturen naar  penningmeester@sv-gramsbergen.nl
  7. Verslag kascontrolecommissie
  8. Bestuursverkiezing 

                         A. Aftredend en herkiesbaar 

                             i. Jeugdbestuur: Gerwin Stoeten 
                             ii. Secretaris René Kunstman 

                         B. Aftredend en niet herkiesbaar 

                               Geen 

  9. Contributieaanpassing 
  10. Vragen beantwoorden die via mail zijn gestuurd
  11. Sluiting 

                                                                             

  Aan- of afmelden voor de ledenvergadering kan door een mail te sturen naar bestuur@sv gramsbergen.nl