• Aanmelden

    Hij/Zij verplicht zich hierbij het gehele seizoen lid te blijven en contributie te betalen.  Zonder tegenbericht blijft dit de daarop volgende seizoenen ook van kracht. Een seizoen loopt van 1 juli van een jaar tot 30 juni van het volgend jaar.

    Tevens wordt van leden (ouders) verwacht dat men zich inzet voor de vereniging indien de situatie erom vraagt.

    Opzeggen van het lidmaatschap moet geschieden in de maand april voorafgaande aan het nieuwe seizoen, bij de secretaris van het hoofdbestuur:

    R. Kunstman
    De Oostermaat 45
    7783 BW Gramsbergen
    06-53819860

  • Aanmeldformulier